Mi 171Š (9774) - ukázka využití naviaku při záchraně člověka